12.09.2012 г.

Псалм


                                                    via:
                           На Любчо


Ден до пладне, ден в тъма.
Още бързам, чакам те съдба.
Време мое, моя сянка.
Слънце хладно, моя мъка.
Вик сподавен, повей горски.
Изгрев морен, кикот хорски.
Скита мисъл, дух изронен.
Трус човешки, син изгонен.
Тичам, моля още миг.
Ковко злато, сладък мит.
Кратък писък, зов рожден.
Свода нисък, хор свещен.
Сто тръбачи, млад скопец.
Химни бели, Бог слепец.
Млъквам чужда, знойна долина.
Скръбна твоя, плачеща върба.
Във очите гълъби летят.
От кристал пера валят.
Страх от мрак, страх от ад.
Тихи пасбища, води кървят.
Блуден син, сълза, мома.
Устни зреят, лед, кама.
Ти и аз.
Звезда и мраз.
Нощ без ден.
И рай строшен.


...

 Kde vítr vané  kapraď sklání listí v stínu.  V temnote den se noří  jak jiskra neutekla od osudu když noc se blíží, všechno pohasíná.  Jen ...